Vi søker om arbeidsrettede norskkurs for dine ansatte – søknadsfrist 7.12

Kursene finansieres i sin helhet av Kompetanse Norge, Kunnskapsdepartementet

Dere velger å søke om 50, 100 eller 150 timers norskkurs.  

Norskkurs på jobben tar seg av hele søknadsprosessen med det offentlige.

Bedriftens egenandel er å stille med møterom, eventuelt servere mat til de ansatte på kurset, motivere deltakerne for å komme på kurs. 

Kursene er arbeidsrettede og har som mål å gi positive effekter for bedriften og for de ansatte. De ansatte skal kunne mestre sine arbeids-oppgaver bedre, eventuelt få nye arbeidsoppgaver og være i stand til å ta fagbrev hvis det er aktuelt.

De ansatte går på kurs på fritiden 2,5-3 timer en eller to ganger i uka på formiddag, ettermidag eller kveld. Det er også mulig å holde kurs i helgene. Våre lærere er fleksible så vi tilpasser kurset etter deres bedrifts rammebetingelser.

For at kurset skal gjennomføres er det viktig at både ledelse og ansatte er motiverte for kurset.

Vi har den språkfaglige og pedagogiske kompetansen. Dere vet hva som skal til for å styrke kommunikasjonen på arbeidsplassen. Kursopplegget lager vi ut fra bedriftens og de ansattes ønsker og materiale, utført med anerkjente språkopplæringsmetoder og læreverk. I tillegg vil læreren informere om mange gode nettsteder som kan supplere undervisningen mellom øktene og etter at kurset er slutt.

Gang på gang viser kartleggingstestene at mange forstår mye norsk, men mangler muntlige ferdigheter. Deltakerne tar derfor en elektronisk kartleggingstest når kurset starter. Det sikrer at kurset kommer effektivt i gang på riktig språknivå fra første økt.

Kartleggingstesten vi bruker tar utgangspunkt i “Det felles europeiske rammeverket for språk” som brukes av alle språkskoler nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningen tilpasses din bedrifts behov, og foregår både på møterommet og ute på arbeidsplassen  hvis det lar seg gjøre.

Den ideelle gruppestørrelsen er 10-12 personer. Nedre grenser for å søke om kurs er 5 deltakere, øvre grense er 15. Har dere flere enn 15 personer som ønsker kurs så søker vi om flere kurs for dere.

Er dette aktuelt for bare en eller noen få av deres ansatte, gi oss beskjed så arrangerer vi felles kurs for flere bedrifter. Ta kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne andre bedrifter i din nærhet før søknadsfristen 30. november.

Les mer om hvilke positive effekter din bedrift får av å ha norsk som arbeidsspråk: https://www.norskkurspajobben.no/norskkurs-for-de-ansatte-gir-positive-effekter-for-bedriften/ Noe å tenke på?

Årets søknadsfrist er 30. november. Norskkurs på jobben skriver og sender inn søknaden når dere har signert samarbeidsavtalen med oss.

Ta kontakt med daglig leder Lill Johnsen for mer informasjon. post@norskkurspajobben.no – tlf. 470 25 928.

Webdesign levert av Zondo Norge AS