Et norskkurs kan bidra til økt lønnsomhet i din bedrift

A

Arbeidshverdagen til disse sveiserne er blitt bedre  etter at de har fått et norskkurs av arbeidsgiveren sin. Kurset foregår på arbeidsgivers møterom. For deltakerne er noe av det viktigste at de kan snakke norsk med sjefen sin, at de kan forstå den skriftlige og muntlige informasjonen på byggeplassen, og at de kan delta i lunsjpraten. Har dere ikke egnet møterom kan kurset holdes i våre lokaler på Økern.

Dokumenterte effekter for bedrifter 

og ansatte

Virksomhetene som deltok i Vox og BNLs samarbeidsprosjekt trakk fram

 • Nye produksjonsløsninger og mindre svinn
 • Nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 • Nye arbeidsledere og ressurspersoner
 • Konkurransefortrinn mht. anbud
 • Økt bruk av skriftlige kontrakter
 • Økt bruk av kvalitetssikringssystemer og bedre administrering
 • Økt bevissthet rundt HMS og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Bedre integrering og økt forståelse blant minoritetsspråklige (Hansen og Fossan-Waage, 2012),
 •  
Bedre kommunikasjon og samarbeid
 • 60 prosent av virksomhetene i undersøkelsen mente kurset hadde ført til bedre kommunikasjon og samarbeid.
 • 55 prosent mente det hadde ført til bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver.
 • I noen av virksomhetene var redusert sykefravær en konsekvens av opplæringen.
 • Bedre selvtillit, også beskrevet som det «å tørre», og økt mestringsfølelse blir omtalt som kanskje de viktigste effektene for deltakerne.Den økte selvtilliten ble også sett av arbeidsgiverne deres. 64 prosent av dem mente at halvparten eller flere av deltakerne hadde fått bedre selvtillit (Proba samfunnsanalyse, 2012).

Webdesign levert av Zondo Norge AS