I Norskkurs på jobben brenner vi for at alle våre deltakere skal mestre sitt nye liv i Norge.

Derfor gir vi dem norskundervisning av høy pedagogisk og språkfaglig kvalitet. Her er en presentasjon av noen våre dyktige lærere.

Lill Johnsen

Daglig leder/eier

Lill er adjunkt med undervisningskompetanse i norsk og samfunnsfag for 5-13. trinn og tilleggsutdannelse i norsk som andrespråk. Hun har undervisningserfaring fra videregående skole, og fra norskopplæring av utenlandske arbeidstakere i norske bedrifter.

Ta kontakt for informasjon om våre kurs 

Tlf. 470 25 928 

post@norskkurspajobben.no 

 

 

 

Katarzyna er språklærer fra Universitetet i Polen, samt har doktorgrad i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har pedagogisk mastergrad godkjent av NOKUT.

Hun har jobbet som språklærer (engelsk, norsk og polsk) på ulike nivåer fra arbeidsrettede norskkurs til universitetsnivå i mange år. Hun er flink til å skreddersy språkkurs for spesifikke målgrupper på en kreativ måte, og har holdt kurs for flere norske bedrifter.

Katarzyna holder nå kurs i Oslo og Bærum for Norskkurs på jobben for elektrikere og el-bilmekanikere

Hun er dyktig til å formidle kunnskap, og bruker kreativitet for å tilpasse oppgaver avhengig av deltakernes behov.

Wenche har sin lærerutdannelse fra Halden lærerhøgskole og Universitetet i Oslo.

Hun har lang erfaring som  allmennlærer i Østfoldskolen, og har i tillegg arbeidet med norskopplæring av voksne arbeidstakere i en årrekke.

For tiden underviser hun utenlandske studenter i norsk på Høgskolen i Østfold og for Norskkurs på jobben for en gruppe frisører i Halden. Wenche er kunstner og har sitt eget kunstgalleri i Halden, og har vært aktivt med i nærings-livsforeninger i Halden i mange år.

På grunn av sine gode fagkunnskaper, sitt sprudlende humør og stort engasjement i formidlingen, er hun høyt verdsatt av sine elever.

Wasim er lektor med bred kompetanse innen utdannings-sektoren som språklærer og pedagog for barn og voksne, antropolog og kompetanse innenfor utdanningsvitenskap. Han kom til Norge for 18 år siden og har de siste 10 årene jobbet som tospråklig lærer på skoler og i voksenopplæringen. Han er nå norsklærer for Follo kvalifiseringssenter og for Norskkurs på jobben på et bilverskted på Sandaker i Oslo.

Han er godt likt fordi han ser hver enkelts behov både faglig og sosialt, og tilpasser undervisningen.

Som representant for begrepet livslang læring sluker han det ene studiet etter det andre. I år har han fullført deltidsstudiet “Voksen-pedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter».

Arman er fra Stavanger og er adjunkt med til-leggsutdanning med undervisningskompetanse i nordisk og norsk som andrespråk fra Universitetet i Bergen.

Arman underviser for tiden på en rekke kurs for oss i Stavanger med engasjement og varierte pedagogiske metoder tilpasset kursdeltakerne og deres behov. Han underviser både grupper og enkeltstudenter, både barn og voksne.

Han har jobbet som lærer for elever med norsk som andrespråk og norsk for yrkesskoleelever ved Bryne videregående skole. Han har erfaring som lærer fra norskopplæring av nyankomne ungdomsskoleelever og voksne arbeids innvandrere.

Olena kom til Norge fra Ukraina som student i 2010. Hun er lærer i engelsk språk og litteratur fra Universitetet i Lviv, har studert norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo, og har en master i skolerettet utdannings-vitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Hun jobber som lærervikar på Morellbakken ungdomsskole, og for Norskkurs på jobben som norsk-lærer på kurs for Gutta på Haugen og Flower Direct. Hun trives i samspill med sine elever og har høye ambisjoner både for dem og seg selv.

Grzegorz er lektor fra Universitetet i Oslo, retning fremmedspråk blant annet med fagene norsk, norsk som andrespråk, engelsk og praktisk pedagogisk utdanning. Han er lektor i musikk fra Krakow og kom til Norge som freelance-musiker i 2010 med oppdrag for Den norske operaen.

Han kombinerer jobben som språklærer med musikeroppdrag. Norskkurs på jobben er så heldige å ham som lærer på kurs i Drammen og Oslo. Foruten å være faglig dyktig, inkluderer han med sin positive og vennlige væremåte alle med inn i sin undervisning. For Norskkurs på jobben har han hatt flere oppdrag. For tiden holder han kurs for en gruppe arkitekter på Skøyen i Oslo.

Hans Petter er adjunkt med opprykk og har undervisnings-kompetanse i språk- og samfunnsfag for 5.-13. trinn. Han har erfaring som lærer og spesialpedagog fra flere skoler i Østfold. Han underviser voksne innvandrere i Kirkebygden skole og for Norskkurs på jobben i to bedrifter i Østfold. Nå har han akkurat realisert drømmen og kjøpt seg et småbruk, så han har nok å henge fingrene sine i.

Han er en tålmodig, omsorgsfull og pliktoppfyllende lærer som tilpasser undervisningen til deltakerne på en variert og engasjerende måte.

Webdesign levert av Zondo Norge AS