Norskkurs for bedrifter

Vi arrangerer norskkurs for alle yrkesgrupper, fra ufaglærte til universitets- og høyskoleutdannede med norskkunnskaper fra nybegynner til viderekommende nivå.

På bildet ser du ledelsen hos det multinasjonale bygg- og anleggstekniske selskapet “OHL, Obrascón Huarte Lain”, en av utbyggerne på Follo-banen, lære seg norsk for å effektivisere kommunikasjonen med norske kollegaer og samarbeidspartnere.

Bilmekanikerne hos “Snap Drive” går gjennom forskriftene for PKK-kontroller på norskkurset for å lære seg ord og uttrykk de trenger for å kunne bli sertifiserte kontrollører.

Butikkmedarbeiderne hos “Gutta på Haugen” øver på kundedialoger.

Hos “Bomekan” er læreren med på sikkerhetskurs sammen med de ansatte slik at hun kan bruke innholdet i undervisningen.

For el-bilmekanikerne hos “Tesla” i Sandnes foregår mye av undervisningen ute på verkstedet.

Hvilken nytteverdi kan det ha for dine ansatte å få norskopplæring?

For grupper på fra 5 til ca. 10-12 ansatte anbefaler vi 2,5 timer per økt en til to ganger i uka. Dette er passe lengde for å få et godt læringsutbytte når man går på kurs ved siden full jobb.

Er det 1 eller 2 personer som ønsker opplæring vil 1,5 timer per økt være tilstrekkelig.

Kursene holdes internt i din bedrift, på nett eller i våre lokaler på Økern.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding. 
Tlf. 470 25 928 – post@norskkurspajobben.no 

Nettkurs med lærer /Online Course with teacher

Vi tilbyr norskkurs for bedrifter på nett. Våre lærere er nå blitt profesjonelle på nettundervisnig. Innholdet vil som alltid tilpasses behovet i deres bedrift. 

Våre lærere har god erfaring i å undervise på nett på plattformene Zoom, Teams, Facetime og Skype og andre plattformer. 

We offer Norwegian courses for companies online. The content will always be adapted to the needs of your business. 

Our teachers have good experience teaching online on the platforms Zoom, Teams, Facetime and Skype and other platforms.

Contact us for more information and registration. 

Tlf. 470 25 928 – post@norskkurspajobben.no 

Småprat på jobb er viktig

Flere opplever det å småprate med arbeidskollegaer som vanskelig, for eksempel i lunsjpauser og andre sosiale situasjoner. En undersøkelse fra 2013 (Sandwall) peker på et uutnyttet potensial for språkopplæring på arbeidsplassen, og at i tilfeller uten god oppfølging vil de ansatte ha større språklig utbytte av ordinær språkundervisning i et klasserom.

Å lære et nytt språk er et stort prosjekt som ikke kan læres bare på arbeidsplassen eller på et språkkurs, men ved å kombinere disse arenaene vil læringen gå raskere. Har man en sosial arena å praktisere språket på vil læringen gå enda fortere.

Øvelse gjør mester! 

Les de dokumenterte resultatene om hvordan et norskkurs øker både trivselen og lønnsomheten i din bedrift.

Something for your business?

We arrange Norwegian courses for all occupational groups, from unskilled to university and college graduates with Norwegian skills from beginner to advanced level.

In the picture to the top left, you can see the management of the multinational construction technology company “OHL, Obrascón Huarte Lain”, one of the developers on the Follo line, learning Norwegian to streamline communication with Norwegian colleagues and partners.

The car mechanics at “Snap Drive” go through the regulations for PKK inspections on the Norwegian course to learn the words and expressions they need to be able to become certified inspectors.

The store employees at “Gutta på Haugen” practice customer dialogues.

At “Bomekan”, the teacher is on a safety course with the staff so that she can use the content of the teaching.

For the electric car mechanics at “Tesla” in Sandnes, much of the teaching takes place outside the workshop.

What useful value can it have for your employees to receive Norwegian language training?

For groups of from 5 to approx. We recommend 10-12 employees 2.5 hours per session once or twice a week. This is the right length to get a good learning outcome when you go on a course next to a full time job.

If there are 1 or 2 people who want training, 1.5 hours per session will be sufficient.

The courses are held internally in your company, online or in our premises at Økern.

Contact us for more information and registration. 

Tlf. 470 25 928 – post@norskkurspajobben.no 

Webdesign levert av Zondo Norge AS