Noe for de ansatte i deres bedrift?

 Vi arrangerer norskkurs for alle yrkesgrupper, fra ufaglærte til universitets- og høyskoleutdannede.

På bildet ser du butikkmedarbeiderne hos “Gutta på Haugen” øve på kundedialoger. Hos “Bomekan” er læreren med på sikkerhetskurs sammen med de ansatte slik at hun kan bruke innholdet i undervisningen. Hos “Tesla” i Sandnes foregår mye av undervisningen ute på verkstedet. 

På kurset øves det mye på å lage autentiske dialoger med kunder og kolleger. Deltakerne lærer for eksempel å fylle ut avviksskjemaer, sykemeldinger og å lese skilter og annen HMS-informasjon spesielt for deres arbeidsplass.

For grupper på fra 5 til ca. 10-12 ansatte anbefaler vi 2,5 timer per økt en til to ganger i uka. Dette er passe lengde for å få et godt læringsutbytte når man går på kurs ved siden full jobb. 

Er det 1 eller 2 personer som ønsker opplæring vil 1,5 timer per økt hver tilstrekkelig. 

Kursene holdes internt i din bedrift eller i våre lokaler på Økern.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding. 

Tlf. 470 25 928 – post@norskkurspajobben.no 

Småprat på jobb er viktig

Flere opplever det å småprate med arbeids-kollegaer som vanskelig, for eksempel i lunsjpauser og andre sosiale situasjoner. En undersøkelse fra 2013 (Sandwall) peker på et uutnyttet potensial for språkopplæring på arbeidsplassen, og at i tilfeller uten god oppfølging vil de ansatte ha større språklig utbytte av ordinær språkundervisning i et klasserom.

Å lære et nytt språk er et stort prosjekt som ikke kan læres bare på arbeidsplassen eller på et språkkurs, men ved å kombinere disse arenaene vil læringen gå raskere. Har man en sosial arena å praktisere språket på vil læringen gå enda fortere.

Øvelse gjør mester! 

Les de dokumenterte resultatene om hvordan et norskkurs øker både trivselen og lønnsomheten i din bedrift.

Something for your business?

We are arranging Norwegian courses for all occupational groups, from unskilled to university and college graduates.

In the picture in the upper left you see the shop staff at “Gutta på Haugen” practicing customer dialogues. At “Bomekan” the teacher is on a safety course with the employees so that she can use the contents of the teaching. At “Tesla” in Sandnes much of the teaching takes place at the workshop.

During the course, a lot of work is done on creating authentic dialogues with customers and colleagues. Participants, for example, learn to fill in non-conformance forms, sick leave reports and to read signs and other HSE information especially for their workplace.

For groups of 5 to approx. 10-12 employees we recommend 2.5 hours per session one to two times a week. This is the right length to get a good learning outcome when going on courses next to full-time work.

If there are 1 or 2 people who want training, 1.5 hours per session will br sufficiant. The courses are held internally in your company or in our location at Økern, Oslo.

Contact us for more information and registration. 

Tlf. 470 25 928 – post@norskkurspajobben.no 

Nettkurs med lærer /Online Course with teacher

Vi tilbyr norskkurs for bedrifter på nett. Innholdet vil som alltid tilpasses behovet i deres bedrift. Hvis behovet hos deres ansatte er opplæring i engelsk, spansk, polsk, russisk eller kinesisk arrangerer vi kurs i disse språkene også. 

Våre lærere har god erfaring i å undervise på nett på plattformene Zoom, Teams, Facetime og Skype.

We offer Norwegian courses for companies online. The content will always be adapted to the needs of your business. If the needs of your staff are training in English, Spanish, Polish, Russian or Chinese, we arrange courses in these languages as well.

Our teachers have good experience teaching online on the platforms Zoom, Teams, Facetime and Skype.

Contact us for more information and registration. 

Tlf. 470 25 928 – post@norskkurspajobben.no 

Fornøyde kursdeltakeres erfaringer!

Robertas (27) el-bilmekaniker

Hvordan bruker du det du lærer på norskkurset på jobben og i dagliglivet?

Jeg bruker mye ordene som jeg lærte på norskkurset på jobben med mine kolleger i lunsj og generelt på jobb.

Synes du det er lettere å leve i Norge når du kan norsk?

Selvfølgelig!!!

Wojciech (45) el-bilmekaniker

Hvordan liker du å gå på norskkurs?Lærer er veldig flink. Vi lærer mye fra ham. Jeg tror jeg har gjort store fremskritt med norsk språk.

Har du fått noen nye arbeidsoppgaver?

Det er ingen nye oppgaver, men jeg føler og tror det er bedre å snakke med andre på norsk.

Er det lettere å leve i Norge når du snakker norsk?

Jeg kan lese aviser, se på TV og snakke med kollegene. Det er lettere å handle, gå til lege å ha nye norsk venner.

Andrew (32) el-bilmekaniker

Hvordan liker du å gå på norskkurs?

Jeg liker at vi snakker om arbeidsliv. Det er lettere å leve i Norge fordi jeg forstår alle og svarer på norsk. Norskkurset hjelper meg med alt.

Antonio (28) frisør hos Salong Saxofon i Halden har veldig god nytte av å snakke norsk både på jobben og med vennene sine. Nå kan han svare på telefonen i salongen.

Marta (25) frisør som elsker å gå på norskkurs forteller: 

Jeg kan snakke med barn og gamle kunder som ikke snakker engelsk. Jeg har ikke fått noen nye arbeidsoppgaver, men jeg gjør de gamle bedre.

Synes du det er lettere å leve i Norge når du kan norsk?

Selvfølgelig! Jeg forstår alt bedre. For eksempel bedre kommunikasjon med mine kolleger og sjef.

 

 

Webdesign levert av Zondo Norge AS